1- جابجایی و ترابری گل زعفران

پس از برداشت گل، اولین مرحله فرآوری جابه جایی گل زعفران است که باید به گونه ای انجام پذیرد که از صدمات مکانیکی و آلودگی های پیرامون جلوگیری گردد. برای جمع آوری، جابه جایی و ترابری گل زعفران بایستی از سبدهای حصیری یا پلاستیکی تمیز و خشک استفاده گردد و از انباشتگی بیش از اندازه و فشرده کردن گل در هنگام قرار دادن گل ها در سبد نیز خودداری شود. توصیه می شود به ویژه در اراضی بزرگ که حجم گل برداشت شده بالا بوده و یا هنگامی که نیاز است گل ها برای انجام مراحل بعدی به محلی دور از مزرعه منتقل شوند، از سبدهای پلاستیکی با تهویه مناسب استفاده گردد تا برای حمل و نقل امکان روی هم گذاشتن سبدها وجود داشته و همچنین از ایجاد فشار درحین حمل و نقل جلوگیری گردد. توصیه می‌شود در صورت طولانی بودن زمان ترابری نیز جهت مصونیت گل در برابر عوامل خسارت زا مانند نور، گرما، باد، گردو غبار، آلودگی و غیره از پوشش مناسب بر روی گلها استفاده گردد.